Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 254
(141 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1220
Vládní návrh zák. kontrole vývozu a dovozu zboží - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1220/0 dne 17. 1. 2002.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci dne 2001-11-01.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2022).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1220/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1220/2, který byl rozeslán 14. 3. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 2167).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2002 usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 24.4.2002.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Témata EUROVOC: dovozní politikakontrola vývozunová technologiepřibližování legislativytrh zbožízahraniční obchod