Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98075
(115 kB)
Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Oldřich Kužílek.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 1998 jako tisk 377/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 377
Návrh zákona o svobodě informací

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 21. 1. 1998.

Hlasování č. 253 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.5.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.6.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jarmila Filipová, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.1998 usnesení č. 98040, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98075/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jarmila Filipová, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.1998 usnesení č. 98042, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98075/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 11.6.1998.

Svým usnesením č. 98080 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: informaceinformační politikaochrana údajůorgány veřejné správyprávo na informacesprávní deliktuživatel informacíveřejná správazpřístupňování informací