Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98053
(97 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 367/1990 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Cyril Svoboda.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 383
Návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev obcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 383/0 dne 23. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: JUDr. Drahoslava Bartošková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 723).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 383/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 792).

Hlasování č. 227 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.6.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Vladimír Zeman, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.1998 usnesení č. 98039, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98053/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9804. schůzi a projednal jej dne 11.6.1998.

Svým usnesením č. 98078 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: místní orgány státní správymístní volbyorganizace volebzástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu