Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98039
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Karel Machovec.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 8. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 7. 1997 jako tisk 214/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 214
Návrh zákona, měnící a doplň. z. č. 42/1992 Sb. a další zák.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 11. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 7. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 520).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/3, který byl rozeslán 3. 4. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.4.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.5.1998.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Vladimír Oplt, který nepřijal k tomuto tisku dne 29.4.1998 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 98002, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98039/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9803. schůzi a projednal jej dne 13.5.1998.

Svým usnesením č. 98060 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 1998 poslancům jako tisk 214/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 1998 poslancům jako tisk 214/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 1998 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 11).

Témata EUROVOC: cenné papírydluhdružstvovlastnický podílvlastnictvívyrovnání s věřiteli