Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98035
(68 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Zuzana Roithová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 315
Návrh novely zák. o pojistném na všeob. zdravotní pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 31. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Nejezchleb a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 642).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 315/2, který byl rozeslán 2. 4. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 744).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.5.1998.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Svoboda, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.1998 usnesení č. 98009, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98035/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9803. schůzi a projednal jej dne 22.4.1998.

Svým usnesením č. 98049 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 315/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 315/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 103).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 1998.

Témata EUROVOC: dluhpojišťovnapovinné pojištěnízdravotní pojištění