Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98033
(165 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Hofman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 11. 1997 jako tisk 300/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 300
Návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 20. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 581).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/4, který byl rozeslán 31. 3. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 735).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.5.1998.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jan Zapletal, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.1998 usnesení č. 98027, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98033/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9803. schůzi a projednal jej dne 22.4.1998.

Svým usnesením č. 98051 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 300/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 300/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 778).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 1998.
  Prezident zákon nepodepsal a 25. 5. 1998 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 6. 1998 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 830).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 1998.

Témata EUROVOC: hazardní hryhrapokutasprávní kontrola