Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98018
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilip.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 288
Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 2. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Budinský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 5. 2. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 651).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.1998.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jaroslav Jurečka, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.1998 usnesení č. 98010, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98018/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 20.3.1998.

Svým usnesením č. 98043 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 288/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 288/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 235, usnesení č. 740).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Témata EUROVOC: veřejná zakázkavypsání soutěže