Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98015
(202 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zuzka Rujbrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 1997. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 1997 jako tisk 128/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 128
Návrh novely zákona o rodině

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128/0 dne 24. 1. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 4. 12. 1997 na 17. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 584).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 128/6, který byl rozeslán 10. 2. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 655).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jarmila Filipová, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.1998 usnesení č. 98014, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98015/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jarmila Filipová, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.1998 usnesení č. 98016.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 19.3.1998.

Svým usnesením č. 98035 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 19.3.1998.

Svým usnesením č. 98035 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 128/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 128/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 234, usnesení č. 739).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Témata EUROVOC: manželské právomanželstvíochrana dítěterodinarodinné právo