Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98007
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vojtěch Filip.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 1997 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 210
Návrh na vydání zákona na změnu a doplnění z.č. 182/1993 Sb.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 3. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 7. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 519).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 210/3, který byl rozeslán 4. 2. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 644).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.3.1998.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Pavel Rychetský, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.1998 usnesení č. 98007, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98007/1.

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 4.3.1998.

Svým usnesením č. 98013 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 210/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 210/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 4. 1998.

Témata EUROVOC: kompetence soudcesoudcesoudní řízeníústavní soud