Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97103
(204 kB)
Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilip.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 223
Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 223/0 dne 20. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 404).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 223/3, který byl rozeslán 5. 11. 1997 v 20:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 565).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jan Zapletal, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.1997 usnesení č. 97075, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97103/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Jan Zapletal, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.1997 usnesení č. 97078, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97103/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 10.12.1997.

Svým usnesením č. 97167 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 10.12.1997.

Svým usnesením č. 97167 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 1997 poslancům jako tisk 223/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 1997 poslancům jako tisk 223/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 11).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 1998.

Témata EUROVOC: cenné papíryfinanční trhhorní komorajednací řádjednací řád parlamentukapitálový trhlegislativní processchůze parlamentu