Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97089
(58 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilip.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 266
Návrh novely zákona o bankách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 21. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/2, který byl rozeslán 17. 10. 1997 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 199, usnesení č. 512).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/3, který byl rozeslán 5. 11. 1997 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 563).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Petřík, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.1997 usnesení č. 97077, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97089/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 3.12.1997.

Svým usnesením č. 97151 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 1997 poslancům jako tisk 266/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 1997 poslancům jako tisk 266/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 10).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 1998.

Témata EUROVOC: bankabankovnictvíbankovní právocenné papíry