Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97088
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Stráský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 270
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 21. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/2, který byl rozeslán 21. 10. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 516).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Svoboda, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.11.1997 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 97001, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97088/1.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Svoboda, který přijal k tomuto tisku dne 13.11.1997 usnesení č. 97028.

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 13.11.1997.

Svým usnesením č. 97140 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9709. schůzi a projednal jej dne 13.11.1997.

Svým usnesením č. 97140 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 11. 1997 poslancům jako tisk 270/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 11. 1997 poslancům jako tisk 270/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 570).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1997.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 12. 1997 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 1. 1998.

Témata EUROVOC: pojišťovnazdravotní pojištěnízdravotní politikazdravotní péčezdraví veřejnosti