Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97075
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 221
Vládní návrh zákona, kterým se mění a d. živnostenský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 19. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 221/2, který byl rozeslán 3. 9. 1997 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 9. 1997 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 480).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Rückl, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.1997 usnesení č. 97051, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97075/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9708. schůzi a projednal jej dne 24.9.1997.

Svým usnesením č. 97130 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 9. 1997 poslancům jako tisk 221/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 9. 1997 poslancům jako tisk 221/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4., 5. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 322, usnesení č. 531).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 11. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 1997.

Témata EUROVOC: malý obchodníkprodejprávní předpisy místní správysoukromý sektorživnostživnostník