Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97071
(140 kB)
návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Vlasta Parkanová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 38
Návrh zákona o nadacích

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jan Voráček, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.1997 usnesení č. 97026, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97071/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9707. schůzi a projednal jej dne 1.8.1997.

Svým usnesením č. 97123 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9707. schůzi a projednal jej dne 1.8.1997.

Svým usnesením č. 97123 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 38/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 38/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 9. 1997.

Témata EUROVOC: dobročinná organizacenadace