Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97062
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeněk Jičínský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 1996 jako tisk 101/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 101
Návrh novely zákona o střetu zájmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 2. 12. 1996.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 225).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 15. 5. 1997 na 11. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 331).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 101/5, který byl rozeslán 7. 7. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 447).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Pavel Rychetský, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.1997 usnesení č. 97023, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97062/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9707. schůzi a projednal jej dne 30.7.1997.

Svým usnesením č. 97115 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 101/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 101/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 69, usnesení č. 471).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 1997.

Témata EUROVOC: dělba pravomocíneslučitelnostposlanec parlamentuvztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí