Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97021
(211 kB)
Návrh zákona o odpadech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jiří Skalický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 31
Návrh zákona o odpadech

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.1997 usnesení č. 97005, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97021/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9702. schůzi a projednal jej dne 20.3.1997.

Svým usnesením č. 97054 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 3. 1997 poslancům jako tisk 31/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 3. 1997 poslancům jako tisk 31/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 1997.

Témata EUROVOC: nakládání s odpademochrana životního prostředíodpadpřibližování legislativyzneškodňování odpadu