Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97015
(23 kB)
Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Vlasta Parkanová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 14
Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 14/0 dne 17. 7. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 7. 1996. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 7. 1996 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 50).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/1.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 30. 10. 1996 na 6. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 140).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 14/4, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 218).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr.  Richard Salzmann, který přijal k tomuto tisku dne 26.2.1997 usnesení č. 97005, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97015/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9702. schůzi a projednal jej dne 7.3.1997.

Svým usnesením č. 97030 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 9702. schůzi a projednal jej dne 7.3.1997.

Svým usnesením č. 97030 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 1997 poslancům jako tisk 14/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 3. 1997 poslancům jako tisk 14/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 46).

Témata EUROVOC: informační systémochrana údajůpřenesení pravomociústřední orgány státní správy