Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 97002
(33 kB)
Návrh vodního zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jiří Skalický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 34
Návrh novely vodního zákona

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.1.1997.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Karel Burda, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.1997 usnesení č. 97502, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97002/2/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing.  Karel Burda, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.1997 usnesení č. 97503, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97002/5 společné usnesení 1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9701. schůzi a projednal jej dne 23.1.1997.

Svým usnesením č. 97009 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 1997 poslancům jako tisk 34/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 1997 poslancům jako tisk 34/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 491, usnesení č. 268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 3. 1997.
  Prezident zákon nepodepsal a 17. 3. 1997 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 2. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.

Témata EUROVOC: ochrana vodpitná vodapovodeňprevence znečištěnívodní tokvodní zdroje