Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 97
(115 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Zlatuška.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.7.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.9.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Karel Barták, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 97/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 205, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 5.12.2007.

Svým usnesením č. 251, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.