Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 90
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.6.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2907 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 90/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 204, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.