Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 88
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Aleš Řebíček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 174/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 174
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 22. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0174.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2007 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 331).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 174/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 174/3, který byl rozeslán 13. 6. 2007 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 372).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2007 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 173, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 23.7.2007 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Témata EUROVOC: dopravní předpisydopravní přestupekpozemní dopravasilniční doprava