Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 88
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Aleš Řebíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 174/0 - Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

zatím není databáze PS

Hlasování č. 175 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2007 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 173, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 23.7.2007 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2007.

Témata EUROVOC: dopravní předpisydopravní přestupekpozemní dopravasilniční doprava