Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 79
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 379.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Pospíšil, zástupce Senátu Jiří Oberfalzer, zástupce Senátu Jaroslav Kubera.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.6.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.11.2007.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 22.8.2007 usnesení č. 31.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 179, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 201, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 5.12.2007.

Svým usnesením č. 250, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 169/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 169
Novela z. Ústava České republiky

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 19. 3. 2007.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaposlanec parlamentuústavaústavní soud