Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 77
(2132 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.6.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Arch. Liana Janáčková, který přijal k tomuto tisku dne 10.7.2007 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 199, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.