Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 76
(7702 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006

Navrhovatelem je Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 12.9.2007 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.10.2007.

Svým usnesením č. 225, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.