Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 74
(72 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.5.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.10.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.7.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 74/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 8.6.2007.

Svým usnesením č. 156, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.10.2007.

Svým usnesením č. 222, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.