Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 62
(206 kB)
Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 185.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Liška, zástupce Senátu Jan Hálek, zástupce Senátu Josef Pavlata.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 15/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15
Senátní n.z. o Ústavu paměti národa

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 21. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/5, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 308).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.6.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 8.6.2007.

Svým usnesením č. 152, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Témata EUROVOC: archivautoritativní režiminformační službakomunismuslidská právapolitická diskriminaceveřejná institucezpřístupňování informací