Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 62
(206 kB)
Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Liška, zástupce Senátu Jan Hálek, zástupce Senátu Josef Pavlata.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 15/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15
Senátní n.z. o Ústavu paměti národa

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 21. 8. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/5, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 308).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.6.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 8.6.2007.

Svým usnesením č. 152, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2007.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Témata EUROVOC: kontejnernevratná pomoc

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0