Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 53
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007

Navrhovatelem je ministr obrany Vlasta Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.5.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Töpfer, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.