Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 49
(767 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008

Navrhovatelem je Martin Pecina.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2009 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 7.5.2009.

Svým usnesením č. 172 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 173, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.