Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 47
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Vlasta Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.4.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.4.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2007 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 47/1.