Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 468
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 364.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Josef Vaculík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2004 jako tisk 754/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 754
Sen.n.z. o spotřebních daních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 2. 8. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1346).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 754/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 754/3, který byl rozeslán 23. 11. 2004 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1396).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 usnesení č. 391, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 468/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 563, v hlasování č. 96 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 693/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.