Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 452
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Ivan Langer.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2004 jako tisk 564/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 564
Novela trestního zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 21. 1. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0564.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2004 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1023).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 564/3, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 1330).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2004 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 452/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 561, v hlasování č. 90 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 692/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.