Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 45
Petice "Zachraňte SOŠ a SOU obchodní v Jablonci nad Nisou"

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.4.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2007 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 45/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 19.4.2007.

Svým usnesením č. 111, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 19.4.2007.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 19.4.2007.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.