Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 448
(150 kB)
Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 637
N.z. o povinném značení lihu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Martin Říman a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1125).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 637/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 637/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 22. 9. 2004 na 35. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 637/3, který byl rozeslán 15. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 1355).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2004 usnesení č. 381, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 448/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 559, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 676/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2004.