Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 445
(213 kB)
Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 639/0 - V.n.z. o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 20.04.2004.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 21.04.2004.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.09.2004 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.09.2004 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 05.11.2004 na 37. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.11.2004.
  • Návrh zákona 14.12.2004 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21.01.2005 na 40 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26.01.2005.
  • Prezident zákon nepodepsal a 09.02.2005 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22.02.2005 na 41 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona zamítnut.

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 13  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Josef Novotný, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2004 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 445/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 560, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 13.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: hladina hlukuhlukhluková zátěžochrana proti hluku