Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 434
(890 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaroslava Novotná)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.10.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.12.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2004 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 434/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi a projednal jej dne 16.12.2004.

Svým usnesením č. 24, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nepřijato usnesení.

Senát nepřijal k tisku usnesení.