Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 426
(91 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 680
V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňování

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 2. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1182).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22., 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 680/3, který byl rozeslán 30. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1294).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.10.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.11.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2004 usnesení č. 367, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 426/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 426/3.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 11.11.2004.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 11.11.2004.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.11.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 626/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 154, usnesení č. 1395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 12. 2004.