Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 426
(91 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 680/0 - V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňování

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 01.06.2004.
   Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 02.06.2004.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24.09.2004 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24.09.2004 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.10.2004 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.10.2004.
  • Návrh zákona 12.11.2004 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26.11.2004 na 38 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26.11.2004.

Hlasování č. 45 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 152  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.10.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.11.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2004 usnesení č. 367, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 426/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 426/3.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 11.11.2004.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 11.11.2004.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.11.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 626/2004.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdaodměňovánípolitika úsporných opatřeníposlanec parlamentuprémiesoudce a státní zástupceústřední orgány státní správy