Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 413
3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.9.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 777.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2004 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 413/1.