Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 412
Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.9.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 773.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2004 usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 412/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 534, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.