Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 411
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.9.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 772.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.10.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2004 usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 411/1.