Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 41
(6350 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008

Navrhovatelem je František Dohnal.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.2.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2009 usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 6.5.2009.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.