Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 406
(63 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Šuly a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Šula, senátor Karel Barták, senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátor Ivo Bárek, senátor Martin Mejstřík.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.7.2004.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.12.2004.

Senát přikázal senátní tisk dne 4.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 406/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 529, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 529, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 10.12.2004.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 10.12.2004.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 206.

Témata EUROVOC: aplikace zákonadvojí státní příslušnoststátní občanstvíudělení občanstvíČeskoslovensko