Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 404
(124 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 603
Novela z. školský zákon - související

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 28.7.2004 usnesení č. 223.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 4.8.2004 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 404/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 5.8.2004.

Svým usnesením č. 518, v hlasování č. 104 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.8.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 562/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 101, usnesení č. 1274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.