Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 404
(124 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 603/0 - Novela z. školský zákon - související

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.03.2004.
   Zástupce navrhovatele: ministr školství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 12.03.2004.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.06.2004 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.06.2004 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.06.2004 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.07.2004.
  • Návrh zákona 06.08.2004 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24.09.2004 na 35 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 08.10.2004.

Hlasování č. 433 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 101  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 28.7.2004 usnesení č. 223.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 4.8.2004 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 404/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 5.8.2004.

Svým usnesením č. 518, v hlasování č. 104 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.8.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 562/2004.

Témata EUROVOC: církevkonfesijní vzděláváníprávnická osobarozpočet školstvíveřejné školstvíúzemní samospráva