Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 402
(139 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 580
Novela z. občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3., 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1029).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/2, který byl rozeslán 17. 6. 2004 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 1227).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 28.7.2004 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 402/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 5.8.2004.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.8.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 555/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 580/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 8. 2004 poslancům jako tisk 580/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 83, usnesení č. 1265).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.

Témata EUROVOC: veřejný sektor