Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 40
Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.3.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 31.5.2007 usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 7.6.2007.

Svým usnesením č. 139, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - .