Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 394
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 555
Novela z. občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 30. 12. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1013).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2004 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 555/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/1, který byl rozeslán 23. 6. 2004 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 1231).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2004 usnesení č. 341, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 394/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 2.8.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 8. 2004 poslancům jako tisk 555/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 8. 2004 poslancům jako tisk 555/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 84).