Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 394
(36 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 555/0 - Novela z. občanský zákoník

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.12.2003.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 30.12.2003.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.06.2004 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.06.2004 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.06.2004 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 14.07.2004.
  • Návrh zákona 02.08.2004 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24.09.2004 na 35 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 339 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2004 usnesení č. 341, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 394/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 2.8.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: lesobčanský zákoníkpronájem nemovitostizemědělská nemovitostzemědělská půda