Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 39
(71 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Martin Mejstřík.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.3.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.8.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 14.4.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2007 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2007 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/4.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2907 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/6.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 13.4.2007.

Svým usnesením č. 102, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.9.2007.

Svým usnesením č. 194, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2007 jako tisk 329/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 329
Novela z. o státních svátcích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 15. 10. 2007.

Témata EUROVOC: doba odpočinkustátní svátekvolno po pracovním týdnu