Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 386
Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.10.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 71.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 1.11.2006 usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 386/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 556, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: AfghánistánBosna a HercegovinaNATOnadnárodní ozbrojené sílyrozpočet na obranuvojenská spoluprácevojska v zahraničízápadní Balkán