Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 385
Rozhodnutí vlády ČR o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Rize

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.10.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 69.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 1.11.2006 usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 385/1.

Témata EUROVOC: NATORigaarmádavojska v zahraničívrcholná schůzka