Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 381
Návrh na vyslání protichemického odřadu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti XXVIII. Letních Olympijských a XII. Paralympijských her v Řecku

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.6.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 716.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.6.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2004 usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 381/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 13.7.2004.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.