Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 373
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.6.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 695.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.6.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2004 usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 373/1.